Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

Polsko - Angielski słownik z wymową Hydraulik - plumber - 540 słów

Treść

HYDRAULIK-plumber- PLAMER   fajans - faience - fajens   krótki - short - szo:rt
  polski+angielski + wymowa   fiasko - fiasco - fijasko   krzyżyk - cross - kros
bańki powietrza-air bubble-eababl   filter - filter - fylter                kształt - shape - szejp
bateria - battery - batrzy    folia - foil - fojl    fuga-point   kula - ball - bol
bezpieczeństwo - safety -sejfty   funkcja - function - fankszyn   kupować - buy - baj
bezpiecznik - fuse - fjuz   gaz - gas   kurczyć się - shrink - szrynk
bezprzewodowy-cordless   gł.kanał-main sewers-sjues   kurz - dust - dast
biały - white - łajt   gładki - smooth - smuf   latarka - torch - torcz
bidet - bidet   głębokość - depth   linia - line - lajn
blat - top   głowa, główka - head - hed   linoleum - lino -lajno
boczny/bok - side - sajd   głowica zaworu - valve head   lód - ice - ajs
borować - drill - dżyl   główny zawór wodny - mains    lustro - mirror - myra
brać - take - tejk  dać-give-giv   gniazdko - socket - sokyt   łańcuch - chaon - czejn
brodzik - tub - tab   gotowy - ready - redy   łazienka - bathroom - bafrum
brud -dirt -de:rt czysty-clean-klin   górny - upper - ape   malarz - painter - pejnta
brzeg - edge - edż   grzejnik - heater - hiter   malować - paint - pejnt
butelka - bottle -  botl   guma - rubber - rabe   mechanism  - mekanizm
cegła - brick - bryk   gwóźdź - nail - nejl   metal - metal, metalowy
cena - price - prajs   haki - brackets - brakyts   metoda - method - mefod
centralne - central - sentrzel   hydraulik - plumber - plamer   miarka- measure - meże
chromowane - chrome - krołm   hydraulika - plumbing  - plaming   miedziany - copper - kope
ciasno - tightly - tajtly   inspekcja - inspection-inspekszn miedź - copper - kope
ciąć-cut-kat  cięcie - kating   inspektor - inspekta   miejsce - location - lokejszyn
ciągnąć - pull  pchać- push-pusz   jasne? - clear - klija?   miejsce - place - plejs
cieknąć - leak - lik   kabina - cabin - kabin   mieszać - mix - myx
ciepła, gorąca - hot-  H   kafelka - tile - tajl   mieszanka - mizture - mykscza
ciśnienie - pressure - presze   kaloryfer - radiator - redjete   młotek - hammer, bić młotkiem
cyna - tin - tyn   kamień - stone - stołn   model - model - mołdel
czarny - black -   blak   kamień kotłowy - scale - skejl   mokry - wet - łet  suchy-dry-draj
część - part  cały-whole-hołl   kanalizacja - sewage - sjuydż   mróz - frost
delikatny - delicate - deliket   kąt nachylenia - angle - angl   muszla klozet.-toilet bowl -bołl
deszczówka-rainwater   kątownik   mydło - soap - sołp
detal - detal - ditejl   kierunek - direction - dajrekszyn   nad ziemią - above ground-ebav
długi - long   krótki - short   klamra - clamp - klamp   nakrętka - nut - nat
dłuto - chisel -czyzel   klapka - flap   nakryć - cover - kave
dmuchać - blow - bloł   klej - glue - glu   nałożyć - apply - eplaj
dopasować - match - macz   kleszcze - pincers    naprawiać - mend
dostarczać - supply - seplaj   klucz franc. - wrench - rencz   naprawić - repair - rypea
dostawa - delivery - delivry   kłaki-household wool-hałshold łul narzędzia - tools - tulz
drabina - ladder- lada   kocioł/piec - boiler   nasiąkać - absorb - ebzob
drabina - steps,ladder   kolanko - elbow - elboł   nie działa - not working
drain pipe - pajp - rura kanaliz.   koluszko - ring   koło-wheel-łil   niedobry - wrong - rong
drenowanie - draingage - drejnydż kołyska pod wanne-craddle - kradl   nieprzemakalny-waterproof - łotepruf
drewniany-wooden-łuden   komora - chamber - czambe   nierówny - aniven
drut - wire - łaje   kończyć - finish - fynysz   nowy - new - nju  stary - old
drzwi - door - dor   korek - plug - plag   obowiązek, dyżur - duty - djuty
działa - working - łe:king   korozja - corrosion - korołżyn   obrzeże - rim
dziura - hole - hołl   kostka - block - blok   ociekacz - drainer - dżejna
dzwonek - bell   kotłownia - boiler room-rum   oczyścić - clean - klin
  kółko - circle - sekl   odcięty - cut off - kat of 
  krany ciepła/zimna - mixers  
  kropla - drop  
 
odkręcić - unscrew - anskru  
odkręcić wodę - open upa - o.ap   pomagać - help, assist   rączka - handset
odpływ - discharge - dyscza:dż   pompa - pump - pamp   rączka w syfonie - float arm
odpowietrznik - vent   poprawka-correction-korekszn   rdza - rust - rast
odprysk - chip - czyp   poręcz - rail -rejl   regularny - regular - regjula
ogień - fire - faje   porządek - order   regulator - regjulejto
ograniczenie-restriction   potrójny - triple - trzypl   ręcznik - towel - tałel
ogrzewanie - heating - hiting   potrzeba - need - nid   rękaw - sleeve - sliv
oliwa - oil - ojl   powierzchnia-surface - sefe:s   robota, zadanie - job - dżob
ołów - lead - led   powieszona - hang   rozbić - break - brejk
osłona-cover,shield -kave,szild   powiększyć - extend   rozcieńczalnik - thinner - fyner
ostrożnie - careful - keful   pozbyć się - get rid off   rozlać - splash - splasz
ostrze - blade - blejd   poziom, poziomować - level   rozłamać - split - splyt
owinąć - bind - bajnd   poziomica - level   rozmiar - size - sajz
papier ścierny - sand paper   poziomy - horisontal   rozpuścić - dissolve - dysolv
para wodna - steam - stim   pozycja - position - pozyszyn   rozszerzyć - expand 
pasta - paste - pejst   pół - half - haf   rozwalać- demolish - demolisz
pełny - full    pusty - empty   półka - shelf - szelf   rozwiązać, naprawić to - fix it 
pędzel - brush - brasz   pralka - washing machine   rozwiązanie - solution - soluszyn
pęknąć - burst - berst   pranie - washing - łoszing   róg - corner - koner
pianka - foam - fołm   pręt - rod   równoległy - paralel
piec gazowy - boiler   proporcja-proportion-proposzyn   rura - pipe - pajp
pilnik - file - fajl   prowadzić - lead - lid   rura odpływowa - outlet pipe
piła - saw -so + hack saw   prpstokątny-rectangular   rura odpowietrzająca-ventpipe
piłka w spłuczce-ball floats-bolflołts   pryskać - spray - sprej   rura z odchodami - soil pipe
pionowy - vertical -wetikal   prysznic - shower - siałer   rura zasil. - seplaj pajp
pisuar - urinal - jurinal   przeciąg - draught - dżraft   rura zasilająca - (supply pipe)
plastik - plastic - plastik   przeciek - leakage - likydż   rura/brudy--waste pipe-wejst pipe
płaski - slim line - slym lajn   przeciekający - leaking -liking   rurka - tube -tjub
płomień - flame - flejm   przedziurawić - pearce - pierse   rusztowanie-scafolding-skafolding
płyn do naczyń-washing up liquid   przekręcić - twist - tłyst   rynna - gutter - gate
płyn-liquid   przelew wody - overflow-ołvefloł   rynsztok - sewage - sjuydż
płytka - tile - tajl   przemienić - convert - konvert   schowany - hidden
płytka woda-shallow water łote   przenikać - penetrate - penetrejt   scyzoryk-penknife-pennajf
pływak - float - flołt   przepływ - flow - floł   serwetki - tissue - tiszju
podatny - prone to - prołn tu   przepływ wody - running - raning   siatka - net
podłoga - floor - flor   przerwa-interval/break- brejk   sieć np.wodna - network
podnóżek - pedestal   przestrzeń - space - spejs   siedzenie - seat - sit
podobny - similar - symyla   przetkać - unblock - anblok   siła -force - fos   siłą-by force-baj
podskakiwać-bounce-bałns   przetykaczka - plunger-plandże   sitko, kratka - gryd
podstawa - base - bejz   przewiercić - drill through - fru   sklep - shop - szop
podwójny - double - dabl   przeżroczyst - transparent   składać - assemble - esembl
podziemny - underground   przycisk - button batn   skroplenie - condensation-kond.
pojedynczy - single - syngl   przyczepić - attach - atacz   słuchawka prysznic.-shower head
pojemnik - tank   przyczyna - cause - koz   smar - grease - gris 
pojemność-capacity-kapasyty   przydatny - handy   solidny - solid - solyd
pokrywa, klapa - lid - lyd   przygotować-prepare - prypea   spawacz - welder - łelda
połączenie - joint - dżojnt   pusty - empty       pełny - full   spinać - clip - klyp
połączony--conected-   rama - frame - frejm   spiralny - spiral - spajre
położyć - place - plejs   rączka - handle - hendl   spłuczka - cistern - systen
 
  zabezpieczający - protectiv
spłukiwać - flush - flasz   ubikacja - toilet   zabieg-treatment - trzitment
sprężyna,wiosna-spring- spryng   uchwyt - holder - hołlder   zainstalowany - fitted
spryskiwacz - sprinkler   ucinak - cutter - kate   zainstalowany - installed-instold
stary - old  nowy - new - nju   udrożnić - unblock - anblok   zalanie - flooding - flading
sterownik - controller - kontrzole   umowa-agreement-egriment   zamówienie - order
strumień - stream - strim   umywalka-wash basin-bejsyn   zanurzona - dipped - dypt
strych - roof space - ruf spejs   urządzenie - device - dywajs   zapełnić - fill up - fyl ap
stworzyć - create - kriejt   usterka - defect - difekt   zapłon - ignition - ygnyszyn
suchy - dry - dżaj   uszczelka - gasket   zapobiec - prevent - pry-went
sufit - ceiling - siling   uszczelka - seal - sil   zapotrzebowanie - demand
syfon - siphon - syfon   uszczelka - washer - łosze   zaprawa do fug. - grout - grałt
sygnał - signal - sygnel   uszczelka gumowa- rubber seal   zasilanie - power - pałe
system - system   uszczelniać - seal up - sil ap   zatkanie - jamming - dżaming
sz. druciana - wire brusz-łaje b.   uszkodzony-damaged-damydżd   zatkany - blocked - blokt
szczotka - brush - brasz   uwolnić - release - ryliż   zatrzymać - stop
szerokość - width - łydf   używać - use - juz   zawór - valve - walw
szklanka - glass - glas   ventylacja - ventilation   zawór bezpiecz.-safety valve
szkło - glass - glas   wadliwy - faulty  - folty   zawór wodny-stopcock-stopkok
szlam,muł-sludge-sladż   waga - scale - skejl   zaznaczyć - mark
szmata - cloth - clof   wanna - bath -baf   zbiornik - storage - storydż tank
sznurek - string - stryng   warstwa - layer - leje   zbiornik oleju - oil tank
szpachla - trowel - trzołel   wata szklana-fibre glass- fajbe glas   zbutwiały - rotten
szum - noise - nojz   wąż do pralki - hose - hołz   zepsuty - broken - brołken
szybki - quick - kłyk   wąż- hose - hołz   zestaw/komplet - suite - sjut
szybkozłączka-multikwikconnector   wejść - enter   zewnętrzny - external
ściana - wall - łol   wentylator - fan   zgadzać się - agree - egri
ściek do kanału - gully - galy   wewnętrzny - internal   zgiąć - bend
ślady, znaki - traces - trzejsys   wgniecenie - dent   zimna - cold - kołld   C
ślizki - slippery - slypery   wiadro - bucket - bakyt   zlewozmywak - sink - synk
średnica -diameter-dajamite   więcej - more - mo:r   zmiażdżyć - crash - krasz
środek - centre - sente   wilgotny - damp   zmywarka-dishwasher-diszłosze
śruba - screw - skru   włączyć - turn on - te:n on   zwrócić np.towar - return -ryten
śrubokręt-screwdriver-skrudrajver   włożyć - insert   żelazny - iron - ajen
świeży - fresh - fresz   woda - water - łote   żółty - yellow - jeloł
tablica rozdzielcz-switch board   woda do picia - drinking water  
tacka - tray - trzej   wskazówka - indication  
taśma - tape - tejp   wspólny - common - komon  
termostat - thermostat   wybór - choice - czojs  
toaleta - lavatory   wybór-nie ma wyboru-no choice  
topić - melt    twardnieć-harden   wybrać - choose - czuz  
topnik, pasta - flux - flaks   wycisnąć - squeez   
tron'' - toilet seat -tojlet sit   wyłączyć - turn off - te:n off  
trójnik - tee - ti   wymienić - change - czejńdż  
trzymać - hold   wymopować - mop out  
twardnieć - harden   wypłukany-flushed out -flaszt ałt  
twardy - hard    miękki - soft   wypuścić wode - drain off  
tył - back - bak   wysoki - high - haj  
tymczasowy - temporary   wystawać - stick out- styk ałt  
typ - type - tajp   wysuszyć - dry - dżraj  
6893