Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

Angielsko - Polski słownik z wymową Hydraulik - plumber - 450 słów

Treść

,,HYDRAULIK'' - PLAMER
(PLUMBER)  ANG - POL 
  burst - berst - pęknąć C copper - kope - miedziany  
above ground-ebav grałnd-nad ziemią   burtst pipe - pęknięta rura   cordless - bezprzewodowy  
adapt-dostosować adaptor-adaptor button (pusz b.) - batn - przycisk   cork - kork - korek, zakorkować  
adjustment-edżastment-dopasowani buy - baj - kupować   corner - koner - róg, narożny  
agree - egri - zgadzać się   c. heating-centralne ogrzewanie   corner bath - wanna rogowa  
agreement - egriment - umowa   c.-w. - kołld łote storydż systern   correction-korekszyn - poprawka  
air bubble-ea babl-bańki powietrza c.-w. - zbiornik z zimną wodą   corrosion - korołżyn - korozja  
airlock - ealok - zapowietrzenie   capacity-kapasyty-pojemność   cover - kave - nakrycie/ć  
ajustable - dający się dopasować careful - keful - ostrożnie   crack-krak-pęknąć  cut-kat-ciąć  
angle - angl - kąt (nachylenia)   cast-iron - kastajen-odlana z żelaza craddle-kradl - kołyska(pod wannę
angle tap connector-łącznik kąt.bat. cause-koz-przyczyna   crash - krasz - zmiażdżyć  
apply -eplay -nałożyć np.warstwę ceiling - siling - sufit   create - kriejt - stworzyć  
arm - np.flołt arm rączka w syfonie central heating - sentrzel hiting   cross - kros - krzyżyk  
assemble - esembel - składać   centre - sente - środek   cut off - kat of - odciąć  
assist - pomagać assistant-...ik   ceramic - seramik - ceramika   cutter - kate - ucinak  
attach - atacz - przyczepić   chain - czejn - łańcuch   D I Y-do it yourself - du-it-joself  
autmomatic otomatik -automat.   chamber-czambe-komora   damaged -damydżd-uszkodzony  
back - bak - tył   front-frant-front   change - czejńdż - zmienić   damp-wilgotny dampen-umoczyć  
ball-floats -bol flołts-piłka w spłucz. chip - czyp - odprysk, -iwać   defect - difekt - defekt  
base - bejs - podstawa   chisel - czyzel - dłuto   delicate -deliket(ly)-delikatny(nie)  
basin - bejsyn - umywalka   choice - czojs - wybór   delivery - dostawa  
basin pedestal-postument umyw. choose - czuz - wybrać, wybierz   demand - zapotrzebowanie  
bath - baf - wanna   chrome - krołm - chrom   demolish - demolisz - rozwalać  
bath screen - osłonka przy wan.   circle - se:kl - kółko   dent - małe wgłębienie,wgniecen.  
bathroom - bafrum - łazienka   cistern - systern - spłuczka   depth - depf - głębokość  
bathtub battery - bateria wannowa cistern-systern-spłuczka,zbiornik   detal - ditejl - detal, szczegół  
bell- dzwonek np.  alarm bell   clamp - klamp - klamra,kleszcze   device - dywajs - urządzenie  
below ground-byloł-pod powierzchnią   cleaning brush-czyszczak kan.   di-aj-łaj=do it yourself =zrób to sam
bend -zgiąć straight-strejt-prosto clean-kiln - czysty, czyścić   diameter - dajamita - średnica  
bending - naginanie   clear - klija - jasne? Usunąć   dipped - dypt - zanurzona  
bidet - bidet - bidet   clip - klip - spinka, spinać   direction - dajrekszyn - kierunek  
bidet battery - bateria bidetowa   clockwise - v - anticlockwise   dirt - de:rt - brud  
bind - bajnd - owinąć   clockwise-klokłajz-z ruchem vskazóvek   discharge - dyczardż - odpływ  
black - blak - czarny   cloth - clof - szmata   discharge - uwolnić, wydzielina  
blade - blejd - ostrze   coat - kołt - warstwa np.farby   disconnect-dyskonekt-odłączyć  
block - kostka   cold - kołld - zimna  hot-gorąca   dishwasher-dyszłosze-zmywarka  
blocked - blokt - zatkany   cold  water storage cistern   dismantle - rozebrać na części  
blow - bloł - dmuchać, uderzenie collapse - kolaps - zawalić się   dissolve - dyzolv - rozpuścić  
boiler - piec gazowy   combi boiler - piec do centraln.   distribution-dystrybjuszn-rozprowadz.  
boiler - piec gazowy   common - komon - wspólny   door - do:r - drzwi  
bottle - botl - butla, betelka   concrete - konkrit - beton   down the drain - ,,w kanał''  
bottle gulley-botl gali-odpływ butel. condensation - skroplenie   down-dałn-w dół   up-ap-w góre  
bouncing - skaczący   condensation-kondensejszyn   drain off - wypuścić wode  
bowel - bołl - miska   cone c.uszczelka dopływu do muszl drainage system - odwadniane  
brackets - brakyts - haki   cone connector - kołn konektor   drainer - ociekacz-drzejne  
break down  - brejk dałn -rozbić   connect - konekt -połączyć   draught - dżaft - przeciąg  
brick - bryk - cegła   connected - konektyd -połączony drinking water - woda do picia  
brush - brasz - szczotka   connector - konektor - złączka   dripping - kapanie  
bucket - bakyt - wiadro    controller - sterownik   drop - kropla, upuścić  
  convert - konvert- przemienić   drop out-wypaść drop down-spaść
  copper - kope - midź   dry - dżaj - suchy  wet-łet-mokry   
  J  
dry - dżaj - suchy  wet-łet-mokry  full - pełny  full up - napełniony   jamming - dżaming - zatkanie  
dry - wysuszać   fully on - na ,,cały gaz''   job - dżob - robota, zadanie  
dust - dast - kurz   function - fankszyn - funkcja..ać   joint - dżojnt - połączenie  
duty - djuty - obowiązek   fuse - fjuz - bezpiecznik   junction - dżankszyn - połączenie  
easybend - izybend-lekkozagięty gas - gaz   kaput, noł gud, fiasko,   
edge - edż - bok, brzeg   gasket - uszczelka   ladder - drabina  
elbow - elboł - kolanko   get rid off - wyrzucić, pozbyć się   land dreinage pipe-rura drenarska  
empty - pusty  full - pełny   glass - szklanka, szkło   lavatory - toaleta  
end - koniec, kończyć   gloss - połysk   gray - siwy   lavatory pan - miska klozetowa  
enter - wejść     exit - wyjść   glue - glu - klej   layer - leje - warstwa  
even - iven - równy   grease - giz - tłuszcz, smar   lead- led-ołów  lead-lid-prowadzić  
expand - rozszerzyć   grid - gryd - sitko, kratka   leak - lik - cieknąć, przeciekać  
extend - powiększyć,rozbudować grout - grałt - zaprawa do fugow.   leakage - likydż - przeciek  
extension-ekstenszyn-powiększen gully - galy - ściek do kanału    leaking - liking - przeciekający  
external - zewnętrzny   gutter - gate - rynna   length - lengtf - długość  
extract - - ekstrakt - wyciągnąć   half a turn - hafeten -pół skrętu   level - poziom, poziomica ..ać  
faience -fajens - fajans..owy   half an hour-hafenała -pół godziny lid - lyd - pokrywa, klapa  
fasten knee -fasn ni-kolano przyłączen. hammer - młotek   lid - lyd - pokrywa, klapa, sedes  
fasten knee for toilet 110/90   handle- hendl-rączka np.u drzwi   line - lajn - linia   
fault-folt-usterka  faulty-wadliwy   handset - rączka   linoleum - lajno  
feet - fit - stopa    handy - przydatny   liquid - likłyd - płyn  
fibreglass-fajbeglass-wata szklan hard - twardy    soft - miękki   location - lokejszyn - miejsce  
file - pilnik   heater - hiter - grzejnik   long - długi   short - szort-krótki  
fill up - fyl ap - wypełnić   heating - hiting - ogrzewanie   main sewers-sjues - gł.kanały  
filter - filter, filtrować   help - pomoc call help-kol-wołać p. main stopcoc - gł.zawór wodny  
finish-fynysz-kończyć, koniec   hidden - schowany   mains - mejns - gł.zawór wodny  
fire-faje-ogień put out fire-zagasić og high - haj - wysoki, w górze   manhole-manhołl-wejście do kanału
fit - fyt - zainstalować,wstawić   high level cistern - górnopłuk   mark it - zaznacz to  
fitted - zainstalowany   hold - trzymać  hold on-wolnego!   match - macz - dopasować  
fixing screws-skruz-śruby umoc. holder - uchwyt   measure - meże-miarka...-yć  
flame - flajm - płomień   hole - hołl - dziura   mechanism - mekanizm  
flap - klapka, zastawka   horisontal - poziomy   mega money-many-wielkie pieniądze
flexible - fleksybl - ruchomy   hose - hołz - wąż do podlewania   megaflow - boiler  
float - flołt - pływak    hose -hołz - wąż od pralki   melt - topić  harden-twardznieć  
float valve - zawór pływakowy    hot H - ciepła, gorąca (woda)   mend-ing - naprawiać-nie  
flooding - flading - zalanie   house-hałs-dom,dać dach nad głow. mess - bałagan  order -porządek  
floor - flo:r - podłoga   household wool - łul - kłaki   metalic - metaliczny  
flow - floł - przepływ   ice-ajs-lód  ice plug-plag-korek l.   method - mefot -metoda,sposób  
flush - flasz - spłukiwać   ignition - ygnyszn - zapłon   mirror - myra - lustro  
flush - flasz - spłukiwać   immersion heater   mix - myx - mieszać  
flush panel - płaska spłuczka   immersion heater-hiter-grzejnik   mixers-krany ciepła/zimna woda  
flushed out-flaszt ałt-wypłukany   indication-indikejszen-wskazówka mixture - mikscze - mieszanka  
flux - flaks - topnik, pasta,roztopić inlet - wejście do rury   model-model   type-tajp-typ  
foam - fołm - pianka   insert - włożyć, wcisnąć   mop out - mop ałt - wymopować  
foil - folia, foliować   insp.ch. -,,komora kontrolna''   more - mor -więcej  
force - fors - siła, baj fors =siłą   inspection chamber - czamber   more or less - mniej więcej  
frame - frejm - rama   install - instol - zainstalować   multikwikconnector-szybkozłączka
freeze - friz - zamarznąć   internal - wewnętrzny   nail - nejl - gwóźdź, paznokieć  
fresh - fresz - świeży, nowy   interval - przerwa   need-nid-potrzeba no need-nie ma p.
frost - mróz  frosty-mroźny   iron-ajen-żelazo,żelaznyprasować net - siatka  
  network - netwerk-sieć np.wodna  
N   S  
noise - nojz -szum, odgłosy   preparation-preperejszen-przygotowa   sealing tape-siling- taśma do owijan
non return valve - zaślepka   pressure - preszer - ciśnienie   seat - sit - siedzenie  
nozzle - nozl - końcówka (kranu) pressure reducing device   shallow - szaloł -płytka (np.woda  
nut - nat - nakrętka   prevent, prvention - zapobiec..cja   shape - szejp - kształt  
O ring - oł ring - uszczelka O   price - prajs - cena   shelf - szelf - półka  
obstruction -obstrakszn-przeszkoda   prone to - prołn tu - podatny na   shield - szild - osłona  
oil - ojl - oliwa   proportion-proposzyn-proporcja   shop - szop - sklep  
old - stary  new - nowy   protrude - protrzud - wystawać   shower - szałe - przysznic  
one chamber-łan czmbe-1 komor. pump - pamp - pompa   shower cabin - kabina przysznic.  
open up-ołpen ap-otworzyć odkręc. push -pusz- pchać  pull-ciągnąć   shower head-hed-słuchawka prysz.
operate-operejted-obsługiwany   quick-kłyk-szybki slow-sloł-wolny shower hose - hołz -wąż prysznic.
order - zamówienie, porządek   radiator - redjejtor - kaloryfer   shrink - szrynk kurczyć się  
out of action-ałt of aksznnie działa rail - rejl - poręcz   side - sajd - bok, side panel  
outlet - ałtelt -wyjście rury   rainwater - deszczówka   signal - sygnel - sygnał  
outlet pipe - ałtlet pajp - r.odpływ ready -redy - gotowy   similar - symila - podobny  
outside - na zewnątrz   refill - powtórnie wypełnić    sink - synk - zlewozmywak  
overflow - ołverfloł - przelew wody regular - regjula-regularny   sink battery-bateria zlewozmywakowa
overflow - ołwefloł - przelew wod.   release - rylis - odpuścić,uwolnić   siphon - syfon  
paint - pejnt - farba, malować remove - rymuw - usunąć   size - sajz - rozmiar   
painter - pejta - malarz   repair, mend - rypea - naprawić,    sleeve - sliv - rękav  
pane - pejn - muszla   replace - riplejs - wymienić   slim-line cystern - płaska spłuczka
panel - osłona - bok   restriction-restrikszyn-ograniczen. slim-line cystern - płaska spłuczka
parallel - równoległy   return - rytern - powrót, zwrócić   slippery - slypery - ślizki  
part -część partition-przepierzenie rim - obrzeże,   slow bend-sloł-lekko zakrzywion  
paste - pejst - pasta   ring - koluszko   koło-wheel-łil   sludge - sladż - muł, szlam  
pearce - pjes - przedziurawić   rod-drain clearing rod-pręt,drążek   slym lajn systern  
pedestal - podnóżek, podpórka   roof space - ruf spejs - strych   smooth - smuf - gładki  
pedestal basin-bejsn umywalka z nóżk rosette for valves-rozeta do zawor. soap - sołp - mydło  
pedestal-podstawa,nóżka u umyw. rotating - obracający się   socket - sokyt - gniazdko  
penetrate-penetrzejt - przenikać   rotten - zbutwiały, zepsuty   soil pipe - sojl - rura z odchodami  
penetrating oil - naoliwienie   rough - raf - szorstki   soil pipe - sojl - rura z odchodami  
penknife - pennaif - scyzoryk   rubber - rabe - guma   solid - solyd - solidny  
piece of wire-pisofłaje -kawałek drutu   rubber seal -sil - uszcz.gumowa   solution - soluszyn-rozwiązanie  
pin - spinka   running -przepływanie wody   space - spejs - przestrzeń  
pincers - obcęgi   running water - woda bieżąca   spanner-klucz płaski do nakrętek   
pipe - pajp - rura   rust - rast - rdza   spanner-klucz płaski do nakrętek   
place - plejs-miejsce, położyć   S shaped - es szejpt - w kszt. S spiral - spajrel - spirala...-alny  
plug - plag - korek, zatyczka   S Trap - syfon    splash - splasz rozlać,rozpryskać  
plumber - plamer - hydraulik   safety - sejfty - bezpieczeństwo   split - splyt - rozłamać...-dzielić  
plumbing - plaming - hydraulika   sand paper-pejpa-papier ścierny   spray - sprej - pryskć  
plunger-plandżer-przetykaczka   saw-so-piła  hack saw -do metalu spring - sprężyna, wiosna  
plunging - plandżing - przetykanie scaffolding-skafolding-rusztowan.   sprinkler - spryskiwacz  
point - fuga, punkt, wskazać   scale - skejl - kamień kotłowy   squeez - skłiz - wycisnąć  
position - pozyszyn - pozycja   scale = waga ,zważyć, skala,   stainless-steel     ,nierdzewny  
power - pałe - zasilanie   screw - skru - śruba   stainless-steel - stejnlys stil  
pr. - presze rydjusing dywajs   screw together - skręcić razem   steam - stim - para wodna  
pr. Regulator ciśnienia wody   screwdriver-skrudrżajve-śrubokręt   steps - schodki/drabinka  
practical - praktikal - praktyczny   seal up - silap - uszczelnić   stop - zatrzymać  
precaution-prikoszyn-zapobieganie   stopcoc-stopkok-gł.zawór wodny  
  storage tank - storydż -zbiornik   
  stream - strzim - strumień  
  string - sznurek /  cord-kord  
 
  U  
suite - słit - zestaw części,mebli unblock - anblok - przetkać  
supply - dostarczać   underground - podziemny  
supply pipe - rura zasilająca   unscrew - anskru - odkręcić  
surface - sefers - powierzchnia   unscrew - anskru - odkręcić  
switchboard - tablica rozdzielcza upper part  ape part-górna część  
switchboard-słyczbord tablicarozd upper-ape-górny  lower-lołe-dolny  
system-system  systematic-..tyczny urinal - jurynal - pisuar  
T shaped-ti szejpt-w kształcie T use - juz - użycie, używać  
take - tejk - brać   valve - valv - zawór, zastawka  
take apart-tejk epart-rozebrać na częś   valve head - valv hed - głowica z.  
take care - tejk kea - uważaj   vent - odpowietrznik  
tank - pojemnik np. na wodę   ventilation - wentylejszn w-cja  
tap - kran     taps - krany   ventpipe - rura odpowietrzająca  
tape - tejp - taśma   via - vaja - przez, poprzez  
tee - Ti - ,,trojak''   W C - dablju si - wu ce  
temporary - tymczasowy   wall - łol ściana  
thermostat - termostat   wall hang-łol zawieszalna na ścianie  
thinner - fyner - rozcieńczalnik   wash basin-łosz bejsn-umywalka  
throat - frołt - gardło, przesmyk   washing - łoszing - pranie  
tightly - tajtly - ciasno   washing machine-meszin-pralka  
tile - kafelek, płytka   washing up liquid - płyn do nacz  
tile - tajl - płytka   waste pipe-wejst pajp-rura / brudy  
tin - tyn - cyna   waste pipe-wejst pajp-rura / brudy  
tissue - tyszju - serwetki    water - łote - woda  
toilet - ubikacja, toaleta, klozet   water sensing element - czujnik..  
toilet bowl - bołl - muszla klozet. waterproof-łotepruf-nieprzemakalny  
toilet seat - ,,tron''    watertight-łotetajt-nieprzepuszczalny  
tools-tulz-narzędzie  top - góra   welder - łelder - spawacz  
top - sink top - blat przy zlewie   wet - łet - mokry  
top - sink top - obudowa zlewu   white - łajt - biały  
torch - to:rcz - latarka   width - łytf- szerokość  
towel - tałel - ręcznik   wing nut- łyng nat-nakrętka skrzydełk.  
trace - trzejs - ślady   wire - łaje - drut  
transparent - przeźroczysty   wire brush - szczotka druciana  
trap - syfon   with - z     without - bez  
tray - trzey - tacka   wooden - łuden - drewniany  
treatment - trzitment-zabieg   working - działa, pracuje  
trick - trzyk - chwyt,    wrench - rencz - klucz francuski  
triple -trzypl - trójnik, potrójny   wrong - niedobry  right-rajt-dobry  
trowel - trzołel - szpachla   yellow - jeloł - żółty  
tub - tab - brodzik  
tube - tjub rurka  
turn on - tern on - załączyć  
twist - tłyst - kręcić  
twist again - przekręć ponownie  
type - tajp - typ, rodzaj  
U shaped - ju szejpt -w kształcie U  
5724