Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

Wierzę w Boga Ojca - CREDO - wersja angielsko - polska

Treść

-We believe in one God, the Father, the Almighty
Łi byliv in łan God, we Fawe, we Olmajty
Wierzę w jednegoBoga, Ojca, Wszechmogącego

-Maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen.
Mejka of heven end e:f, of ol wet ys siin end ansiin
Stworzyciela nieba is ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

-We believe in one Lord, Jezus Christ, the only son of God
Łi byliv in łan Lo:d, Dżizes Krajst, wi only san of God
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, syna Bożego jednorodzonego

-Eternally begotten of the Father,
Etenely bigoten of we Fawe,
Który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami

-God from God, Light from Light
God from God, Lajt from Lajt
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości

-True God from true God,
Tru God from tru God,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego

-Begotten not made
Bigoten not mejd
zrodzony a nie stworzony

-Of one being with the Father
Of łan biing ływ we Father
Współistotny Ojcu

-Through him all things were made
Fru him ol fyngs we mejd
A przez Niego wszystko się stało

-For us men and for our salvation
For as men end for ała salvejszen
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia

-He came down from heaven
Hi kejm dałn from heven
Zstąpił z nieba

-By the power of the Holy Spirit
Baj we pałe of we Holy Spyryt
I za sprawą ducha świętego

-He was born of the Virgin Mary
Hi łoz bo:n of we Vedżin Mery
Przyjął ciało z Maryi Dziewicy

-And became man
End bykejm man
I stał się człowiekiem

-For our sake he was crucified
Fo ała sejk hi łoz krusifajd
Ukrzyżowany również za nas

-Under Pontius Pilate
Ande Pontius Pajlet
Pod Poncjuszem Piłatem

-He suffered death and was buried
Hi safed def end łoz beryd
Został umęczony i pogrzebany

-On the third day he rose again
On we fed dej hi rołz egejn
I zmartwychwstał trzeciego dnia

-In accordance with the Scriptures
In akodens ływ we skrypczez
Jak oznajmia Pismo

-He ascended into heaven and is seated
Hi asendyd intu heven end ys sited
Wstąpił do nieba i siedzi

-At the right hand of the father
Et we rajt hend of we Fawe
Po prawicy Ojca

-He will come again in glory
Hi łyl kam egejn in glori
I powtórnie przyjdzie w chwale

-To judge the living and we dead
Tu dżadż we lyving end we ded
Sądzić żywych i umarłych

-And His kingdom will have no end
End hyz kindom łyl hew noł end
A królestwu Jego nie będzie końca

-We beleieve in the Holy Spirit
Łi byliw in we Holy Spyryt
Wierzę w Ducha Świętego

-The Lord. The giver of life
We lo:d we gyve of lajf
Pana i Ożywiciela

-Who proceeds of the Father and the Son
Hu prosiidz of we fawe end we san
Który od Ojca i Syna pochodzi

-With the Father and the Son
Ływ we Fawe end we Son
Który z Ojcem I synem

-He is worshipped and glorified
hi yz łe:rshypt end glorifajd
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę

-He has spoken through the Prophets
Hi haz społken fru we Profets
(Który) mówił przez proroków

-We believe in one holy
Łi byliiv in łan holy
Wierzę w jeden święty

-And apostolic church
End apostolik che:cz
I apostolski kościół

-We acknowledge one baptism
Łi eknolydż łan baptyzm
Wyznaję jeden chrzest

-For the forgivness of sins
Fo we fogywnys of syns
Na odpuszczenie grzechów

-We look for the resurrection
Łi luk for we rezurekszen
I oczekuję wskrzeszenia

-Of the dead, and the life of the world
Of we ded, end we lajf of we łe:ld
Umarłych, i życia wiecznego w Przyszłym świecie
Amen
5724