Przejdź do treści
6
Przejdź do stopki

SECURITY

Treść

English - Important security questions

Could anyone have put anything into your bags without your knowledge

(kud eni-uan hev put eni-thing intu jo bags ui-thaut  yo  no-lij )

- Do you have anything in your possesion given to you by someone else

(du yu hev eni-thing in jo poseshn given tu yu bay sam-uan els)

- Do you have any sharp items in your cabin baggage

( du yu hev eni sha:p aytemz in yo bagyj )

- Do you have any of the dangerous goods in your hold baggage

(du yu hev eni of the  deyn-je-res  gudz in yo hould ba-gyj )

If your reply to any of these questions is YES  please advise the check-in agent

( if yo ri-'play tu eni of thinz kuesh-chinz iz yes pliyz e-'dvayz the check-in eyjent )

Italian - Domande importanti

E possibile che altre persone abbiano introdotto a sua insaputa oggetti nel suo bagaglio

- Le e stato chiesto di trasportare oggetti per conto di altre persone

- Il suo bagaglio a mano contiene un oggetto tagliente o in metallo

- Il suo bagaglio contiene oggetti pericolosi

-- Il suo bagaglio contiene un telefono cellulare (in English: mobile phone - moubayl phoun)

Spanish - Preguntas importantes

E posible que alguien haya metido algo en su equipaje sin su conocimiento

- Tiene en su poder algo que la haya dado otra persona

- Lleva algun objeto afilado o metalico en su equipaje de mano

-Lleva algun objeto peligroso en su equipaje facturado

- Lleva un telefono movil en su equipaje facturado. Si es asi, asegurese de que esta apagado

Debe hacer lo mismo cin cualqier otro dispositivo que funcionas con pilas

Su su respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es,,S'' i, rogamos se lo comunique immediatamente al agente encargado de la facturacio'n

 

 

German - Wichtige Fragen

Ko:nnte jemand ohne ihr Wissen etwas in ihr Gepa:ck gelegt haben.

- Haben Sie etwas bei sich oder im Gepa:ck, das Ihnen jemand mitgegeben hat

- Entha:lt Ihr Handgepa:ck scharfe oder metallische Gegensta:nde

- Enthalt Ihr Handgepa:ck gefa:hrliche Gu:ter

- Haben Sie ein Mobiltelefon im Handgepa:ck. Falls ja, vergewissern Sie sich bitte, dass es ausgeschaltest ist. (Switched off) Dies gilt auch fu:r alle anderen batteriebetriebenen Gera:te

Falls Ihre Antwort auf eine dieser Fragen JA lautet, melden Sie sich bitte unverzu:glich beim Check-in Personal

Polish - po polsku  Ważne pytania (vazhne pitanya)

Czy ktoś mół włozyć coś do bagażu bez pan/pani wiedzy

- Czy przewozi pan/pani jakiś przedmiot otrzymany od innej osoby

- Czy posiada pan/pani w bagażu podręcznym przedmioty ostre lub z metalu

- Czy w pana/pani bagażu odprawionym - przeznaczonym do luku bagażowego znajduje sie telefon komórkowy. Jeżeli tak, prosze się upewnić czy został on wyłączony.  Dotyczy to również innych urządzeń działających na baterię.

Jeżeli odpowiedź na jedno z pytań brzmi TAK należy natychmiast powiadomić obsługę odprawy biletowo - bagażowej

 

6114